PROGRAM WYZWANIA

Poniżej znajdziesz aktualny program wyzwania. Cały czas aktywnie nad nim pracujemy. Jeśli masz swoje uwagi, coś chcesz dodać lub uważasz, że coś jest niepotrzebne, to pisz do nas śmiało.

TYDZIEŃ 1

Strategia i plan
Omówienie programu wyzwania i sposobu pracy. Podstawowe decyzje dotyczące tworzenia własnej sztuki. Poznanie swoich cech i uwarunkowań oraz wybór odpowiedniej drogi.

TYDZIEŃ 2

Podstawowe narzędzia
Przygotowanie narzędzi, które posłużą Ci do realizacji własnej strategii. Nauka posługiwania się tymi narzędziami. Zrozumienie ich działania.

TYDZIEŃ 3

Marka osobista
Budowanie własnej marki osobistej. Dlaczego jest to tak ważne przy sprzedaży dzieł sztuki. Jak to robić.

TYDZIEŃ 4

Media społecznościowe
Zapoznanie się z zasadami prowadzenia i rozwijania mediów społecznościowych: Instagram, Facebook, X oraz LinkedIn. Opanowanie umiejętności tworzenia treści i postów oraz utrzymania relacji odbiorcami.

TYDZIEŃ 5

Tworzenie inkografii
Pokazanie czym są inkografie i kiedy warto je robić. Jakie problemy techniczne pojawiają się przy tworzeniu inkografii? Jak wykonać inkografię wysokiej jakości? Jak wyceniać inkografie? Czy i jak podpisywać oraz certyfikować? Wartość kolekcjonerska inkografii. Tworzenie inkografii na podstawie NFT.

TYDZIEŃ 6

Budowanie społeczności
Omówienie znaczenia i sposobów budowania swojej społeczności odbiorców. Narzędzia do komunikacji, wewnętrzne zasady społeczności.

TYDZIEŃ 7

Poszukiwanie szans
Moduł pokazujący, jakie działania można podejmować, aby realizować założoną strategię rozwoju i sprzedaży.

TYDZIEŃ 8

Przyszłość sztuki
Pokazanie aktualnej sytuacji współczesnego rynku sztuki w kontekście zmian pozycji artysty oraz postrzegania roli sztuki przez jej odbiorców. Wskazanie możliwych dróg rozwoju sztuki i w jakie trendy należy inwestować swój czas i wysiłek jako artysta.