Artysto! Jaką drogą idziesz? #2 – droga emocjonalna

Kamika Mistarz | 2021-08-11

2021-08-11 - BLOG - Artysto! Jaką drogą idziesz? #2 - droga emocjonalna
Kontynuujemy cykl związany z wyborem artystycznej drogi, którą może podążać artysta. Dziś krótko omówimy drugą drogę z trzech możliwych. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie przemyślał i nie wybrał swojej drogi, to czas, aby się nad tym bardzo poważnie zastanowić.

Czas omówić drugą drogę, którą może podążyć artysta. Drogę EMOCJONALNĄ:

  • Idąc drogą emocjonalną tworzysz dzieła pełne emocji, historii, idei, angażujesz się społecznie. Konieczne jest w tym wypadku pokazanie siebie lub swojego alter ego i swoich poglądów. Nie możesz się siebie wstydzić! Odbiorcy podążają za Tobą i śledzą Twoją sztukę, bo utożsamiają się z Twoimi dziełami i ideami, które w nich przekazujesz.
  • Twoja liczba odbiorców będzie dość zawężona. Do tych, którzy Cię rozumieją i podzielają Twoje przekonania. Licz się także z krytyką. Nie każdemu będzie pasować Twój światopogląd. Ale to jest ryzyko, które podejmujesz na tej drodze.

Działając w ten sposób, trudniej będzie Ci znaleźć odbiorców i zarabiać na swojej twórczości. Jeśli jednak Twoje przesłanie trafi do większej liczby ludzi, to możesz mieć realny wpływ na świat, a nawet wejść na drogę inwestycyjną.

Przykłady artystów, u których dominuje droga emocjonalna:

  • Banksy
  • Yaoi Kusama
  • Borys Fiodorowicz